CATALUNYA

Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu

Doctor Zamenhof, 16-18 08020 Barcelona
Teléfono: 93 412 04 73
psuc@psuc.org
http://www.psuc.org


Bloc de la Secretaria de Món del Treball del PSUC-Viu

Agrupaciones comarcales:

BAIX CAMP

GARRAF

GRANOLLERS

MARESME

SABADELL

TERRASA